Prehlad činností január

04.02.2021

Rok 2021 nám začal kvalitným nasadením. Dúfame, že ostatná časť roka bude pokojnejšia.
01.-31.01. Pomoc v odbernom mieste v Senici.
01.-20. Dezinfekcia a pomoc v zariadení pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom.
od 04.01. 31.01.2021
Nasadenie v nemocnici v Malackách.
06.01.
Dezinfekcia sociálnych zariadení v Petržalke - Mlynarovičova 23 a Vavilovova 18.
6.1.
Dezinfikovanie zariadenia kláštora vo Vrbovom.
10.01.
Dezinfekcia kláštor vo Vrbovom.
10.01.
Dezinfekcia sociálneho zariadenia v Petrźalke Mlynarovičova 23.
13.01.
Dezinfekcia stanice PZ SR v Dubravke.
13.01.
Začali sme riešiť spoluprácu s UNB na Kramároch
14.1.
Preventívne dezinfikovanie vnútorných priestorov Špecializovaného zariadenia v Trnave, pre deti s poruchou autistického spektra alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami vo veku 3 - 7 rokov.
15.-22.01.
Naši dobrovoľníci za ostatný týždeň nezištne vydezinfikovali domovy sociálnych služieb (DSS) v Senici, Zavare, Pastuchove, Šintave a Šoporni. Taktiež dnes vydezinfikovali i priestory TTSK, v ktorých sa uskutočnilo testovanie a kláštor uršulínok v Suchej nad Parnou.
19.01.
Priprava testov a certifikátov + OOPP do odberných miest v Trenčíne.
20.01-21.01.
Testovanie zamestnancov IAC Lozorno, vykonaných 1760 testov.
21.01.-24.01.
Pomoc pri celoplošnom testovaní. Počet nasadených dobrovoľníkov 41.
21.01.
Pomoc pri preskladnovaní v rámci Trenčianského kraja 290000ks testov
22.01.
Meranie ovzdušia po požiary vo výrobe v spoločnosti sídliacej v Malackách.
27.-
Začali sme pomáhať ako dobrovoľníci v Zariadení pre seniorov v Trnave.
27.01.
Dezinfekcia vozidiel na prevoz lekárov, nemocnica Malacky.
28.01.
Dezinfikovali sme priestory Krízového centra Slniečko v Nitre.
28.01.
Prevoz covid pozitívnej osoby na základe povolania z KOS TT.
30.01.
Dezinfekcia DSS Pezinok.
Naši dobrovoľnici vykonali viac ako 1700 hodín pomoci v teréne počas prvého mesiaca tohto roka. Je neuveriteľné, ako podceňovaný a zanedbaný smer dobrovoľníctva ako je civilná ochrana je v súčasnosti tak potrebný.
Také veľké nasadenie je možné hlavne vďaka sponzorkým podporám zo strany súkromného sektora. Ďakujeme, že nás podporujete.