Prehlad činností júl.

04.08.2021

Prehľad našich činností za mesiac júl. 

V tvare: poradové číslo od 01.01., dátum a činnosť.

261. 03.07.Pomoc vo vakcinacnom v Trenčíne

262. 03.07.Pomoc v CZ - Mikulčice pri odstraňovaní následkov tornáda.

263. 03.07.Dezinfikovanie priestorov na kultúrnom podujatí Vrbovské Vetry, ktoré sa konalo v Jaslovských Bohuniciach

264. 03.07.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

265. 04.07.Lezecký výcvik v spolupráci s HaZZ na hasičskej stanici v Petržalke

266. 05.07.Rozsiahla dezinfekcia priestorov nemocnica Malacky

267. 05.07.Ukážka predlekárskej pomoci v detskom tábore v Senici.

268. 06.07.Dezinfekcia priestorov mestskej knižnice a múzea v Malackách

269. 10.07.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky

270. 10.07.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

271. 11.07.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

272. 11.07.Preprava a príprava Hasičskej techniky na Zemplínsku Širavu v spolupráci z DHZ Zemplínska Šírava kde naši dobrovoľníci asistovali a pomáhali.

273. 12.07.Ukážka predlekárskej pomoci v detskom tábore v Senici.

274. 12.-16.07.Práca v kovidovom laboratóriu triedenie vzoriek v Brne

275. 17.07.Nočný výcvik pátrania po nezvesnej osobe v teréne + zdravotná príprava dobrovoľníkov.

276. 17.07.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

277. 18.7Zabezpečenie priestoru pri autonehode.

278. 18.07.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky

279. 19.07.Ukážka predlekárskej pomoci v detskom tábore v Senici.

280. 23.07.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky.

281. 23.07.Rozsiahla dezinfekcia priestorov nemocnica Malacky.

282. 24.07.Simulácia RCHBO vo výcvikovom priestore záchranárskych psov v Rohožníku.

283. 24.07.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

284. 25.07.Lezecký výcvik v spolupráci s HaZZ na hasičskej stanici v Petržalke.

285. 25.07.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

286. 30.07.Dezinfekcia priestorov sociálnych zariadení Petržalka - Haanova, Medveďová, Gercenová.

287. 30.07.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky.

288. 30.07-01.08.Nezištné zabezpečovanie zdravotného dohľadu na festivale - Fest dobré rybníky, kde bolo cekovo 11 ošetrených osôb.

289. 31.07.Cvičenie zamerané na prípravu spoločnej jednotky CO pre potrebu okresov Senica a Skalica.

Znova mesiac rozsiahleho nasadenia našich dobrovoľníkov pri nezištnej pomoci obyvateľom.

Nehráme sa na pomáhanie. Pomáhame!!!