Prehlad činností marec 2022

15.03.2022

Prikladáme prehľad činností za mesiac február

01.02. Dezinfekcia telocvične ZŠ a MŠ v obci Studienka 3h

 1.2 Dezinfekcia priestorov v Thermalpark Nitrava 8h

 01.02. ukážka prvej pomoci pre študentov stredných škôl na internáte 2h 

 4.2. pomoc pri hľadaní živočícha LAMA, Drietoma 12h 

 4.2 dezinfekcia Centra včasnej intervencie Soblahov 6h 

 3.2. pomoc pri hľadaní živočícha LAMA, Drietoma 12h 

 03.02. Zabezpečovanie vybavenia pre dobrovoľníkov v inom kraji 2h

 06.02. Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra Trnava 2h 

 08.02. Dezinfekcia priestorov Pôdohospodárskej platobnej agentúry 2h 

 10.02. Humanitarna pomoc rodine- Šurany 6h 

 10.02. Dezinfekcia priestorov MŠ Rovniankova Bratislava - Petržalka 1h 

 11.2. dezinfekcia ZŠ Autis deti so špeciálnymi potrebami 6h 

 11.2. Konzultácia o spolupráci so SSŠ Trenčín 4h 

 12.2 Dezinfekcia Addient 4848m2 13h 

 13.2. Pomoc pri výstavbe triediaceho stanu FN Trnava 4h 

 14.2. Pomoc pri triedení a balení OOPP - Trnavský samosprávny kraj 14h 

 14.02. Dezinfekcia priestorov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Stupave 3h 

 15.02. Humanitarna pomoc rodine- Nové Zámky 9h 

 15.02. Dezinfekcia MŠ Lietavská, Bratislava - Petržalka 2h 

 16.02. Dezinfekcia priestorov Kino Záhoran, Malacky 1h 

 18.02. Humanitarna pomoc rodine Palárikovo 2h 

 18.2. Darovanie krvi 1h 

 18.02. Ukážky správneho umývania rúk pre 2. stupeň ZŠ Záhorská Ves 6h 

 21.02. Dezinfekcia priestorov MŠ Gessayova 31, Bratislava - Petržalka 1h 

 24.2 Stretnutie so štátnym tajomníkom MVSR Leitnerom 6h 

 25.02. Vyhlásenie humanitarnej zbierky pre UKRAJINU a zbieranie 12h 

 25.2. Zabezpečovanie materiálu pre utečencov 5h 

 26.2 Výdaj polievky, ľuďom bez domova 6h 

 26.2 Odvoz humanitárneho materiálu Ubľa,VN 16h 

 26.-28.02 Prevoz humanitárnej pomoci 36h 

 26.2. Prevoz materiálu na hranicu V.Nemecké, Ubľa, sklad Snina 19h 

 26.02. Zbierka pomoc UKRAJINE - zbieranie a odnesenie do Nových Zámkov - organizácia Mapenzi 4h 

 26.02. Pomoc pri realizácii humanitárnej zbierky pre Ukrajinu DK Zrkadlový háj, MČ Petržalka 24h 

 27.2. Zabezpečovanie materiálu pre utečencov - navážanie od obcí 10h 

 27.02. Pomoc pri realizácii humanitárnej zbierky pre Ukrajinu DK Zrkadlový háj, MČ Petržalka 10h 

 27.02. Prevoz humanitárnej pomoci 84h 

 28.02. Pomoc pri realizácii humanitárnej zbierky pre Ukrajinu DK Zrkadlový háj, MČ Petržalka 8h 

 28.2 Vyhlásenie zbierky humanitárneho materiálu v TN 12h

28.2. Zabezpečovanie materiálu pre utečencov - sklad, odvoz z obcí 6h 

 28.2. Nakladanie materiálu do dodávky - V. Nemecké 3h 

 28.02. Nasadenie dobrovoľníkov na hraničnom priechod Vyšné Nemecké 117h 

 CELKOM 500h