prehľad činností mesiac jún 2022

14.07.2022

Prinášame každomesačný výkaz činností našich dobrovoľníkov vykonávaných naprieč územím SR Zas raz je toho dosť. Za mesiac jún sme vykonali 2479 hodín v teréne. 

Tento rok to je už neuveriteľných 10 564 hodín !!!! Sme za polovicou hodín vykonaných v roku 2020 (17 500) a prekonali sme celý rok 2021 (9 300). 

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany pridajte sa k nám a pomáhajte spolu s nami. Každý si u nás nájde to svoje 

 1.6. MDD s BrumCOm Senica

01.-30.6. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Prokofievova, Bratislava1.6 Príprava na deň detí na sídlisku Soblahovská Trenčín 

1.6. Dobrovoľníci deťom - ukážky prvej pomoci

2.6. Príprava a nakladanie humanit. materiálu - kláštor Suchá n.P.

3.6 pomoc pri slávnostnom otváraní neurorehabilitačného centra Trenčín 

4.6 Zdravotný dohľad na Dni detí v Starej Turej 

4.6. Deň detí - Bohdanovce nad Trnavou - ukážky prvej pomoci

5.6. Triedenie a príprava vybavenia na aktivity DCO + inventarizácia

5.6 Deň detí Komoča (prezentácia činností, ukážky prvej pomoci a protichemických oblekov), zdravotný dozor

5.6 oboznámenie sa s lezeckou dráhou na výcvik na Brezine v Trenčíne 

7.6. Branný deň MÚ Šaštín-Stráže

8.6. Príjem a uskladnenie humanit. pomoci od Trnavskej arc. charity

10.6 Maľovanie CO krytu , stavanie vyvýšených záhonov v DSS Kochanovce 

10.-11.6. Protipovodňové opatrenia v obci Belá

11.6 Výdaj polievky ľuďom bez domova 

14.6. Memoriál P. Opálka Smolenice - prizvaní

18.6. Detský deň Častkov18.6. Cvičenie zamerané na pátranie s kynológom

18.6. Deň otcov Úľany nad Žitavou (prezentácia činností, ukážky prvej pomoci a protichemických oblekov), zdravotný dozor

19.6. G-SHOCK RunDay Trávnica - zdravotný dozor a ukážky prvej pomoci

20.6. Ukážky prvej pomoci - ZŠ Sekule

20.6. Ukážka prvej pomoci I.ZŠ Senica23.6. Branný viacboj OÚ Senica

24.6. CO na II.ZŠ Senica

24.6. Interný kurz prvej pomoci

25.6. Dni Petržalky - kultúrna akcia - statická ukážka + dozor

25.6 Ukážky DCO na DNI Petržalky 

26.6 Rozvoz potravinovej pomoci Dubnica a Považská Bystrica 

28.6. Kurz mladého záchranára ZŠsMŠ Prievaly

28.6. Ukážka prvej pomoci pre SOŠ Senica

29.6 Jednanie o zabezpečení zdravotnej pomoci na krst lode