Prehlad činností november.

10.11.2021

Pravideľne o takomto čase zverejňujeme výkaz činností za obdovie posledného mesiaca. Činnosti, ktoré vykonávame nezištne v teréne. 

 Povedať si, som dobrovoľník je niečo, na čo by mal byť dobrovoľník hrdý a niečo, na čo by mala spoločnosť nazerať s rešpektom a úctou. 

Činnosti sú písané v tvare:

poradové číslo, dátum

popis udalosti. 

327. 01.-05.10Zapojenie sa do Ponožkového októbra - rozvoz krabíc na zberné miesta

328. 4.-8.10. Sťahovanie boxov pre kone, lamy a drobné zvieratá pre občianske združenie Jazdy na koni.

329. 07.10.Dezinfekcia - Dom Spoločnosti Ježišovej v Bratislave, Teologicka fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave.

330. 08.10.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky.

331. 11.-15.10. Úprava stajní, maľovanie, čistenie v obci Drietomá. 

332. 15.10.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky.

333. 16.10.Cvičene zamerané na prácu s ručnou rádiostanicou.

334. 17.10.Cvičene zamerané na RCHBO a UHPO v Rohožníku s využitím trenažéra pre záchranárskych psov.

335. 18.-29.10. Osádzanie informačných tabúľ v OCHÚ Trenčiansky luh, výkopové práce, osádzanie a betonovanie ( reportáž RTVS) televikend.

336. 22.10.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky.

337. 22.10.Rozsiahla dezinfekcia priestorov nemocnica Malacky.

338. 23.10.Zdravotný dozor - Airsoft Rastaslavice

339. 23.10.Dezinfikovanie veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave. 

 340. 24.10.Kompletná dezinfekcia budovy MŠ Lietavská 1, Bratislava Petržalka.

341. 25.10.Kompletná dezinfekcia priestorov ZŠ v Záhorskej Vsi.

342. 27.10.Dezinfekcia Nobelovo námestie č.6, Bratislava, Petržalka, Blok 1 - 1 a 2 poschodie.

343. 27.10.Kompletná dezinfekcia priestorov budovy mestského kina v Malackách.

344. 27.10.Dezinfekcia oddelenia po zistení pozitívnej osoby, nemocnica v Malackách.

345. 27.10.Dezinfekcia obecného úradu Dolné Orešany.

346. 27.10.Dezinfekcia rodinného domu po karanténe v Dolných Orešanoch

347. 27.-28.10.Pomoc pri čistení od odpadu v útulku Šurany.

348. 28.10.Dezinfekcia budovy MŠ, Lachova 31, Bratislava Petržalka.

349. 29.10.Dezinfekcia priestorov hasičskej stanice, Ondreja Štefanka 8.

350. 30.10.Cvičenie zamerané na poskytovanie prvej pomoci.

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany.