Prehlaď činností október.

18.11.2022

Prinášame každomesačný výkaz činností našich členov.

V priebehu roka 2022 vykonali naši členovia celkovo 397 činností v teréne a celkovo 19 943 hodín v teréne z toho 13 954 hodín v spojitosti so zabezpečovaním ubytovania ľudí pôvodom od našich východných susedov.

Uverejnené v tvare:

poradové číslo za rok 2022, dátum a popis činnosti:

374. 1.-31.10. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Kopčianska, Bratislava

375. 1.10. Školenie zamerané na získanie odbornej spôsobilosti obsluhy ručnej motorovej píly

376. 2.10. Účasť na základnej príprave hasičských jednotiek

377. 05.10. Rozvoz humanitárnej pomoci - Kopčianska, VI Družba Bratislava, Ministerstvo kultúry SR

378. 08.10. Spílenie 6 nerodiacich ovocných stromov (staré, choré, práchnivé)

379. 09.10. Spílenie starého orecha ktorý ohrozoval a pri burke ničil strechu rodinného domu

380. 09.10. Pomoc pri organizovaní detskej olympiády Trenčín

381. 09.10. Účasť v rámci spolupráce s DHZ Lužianky pri príprave na previerkové cvičenie

382. 12.10. Pomoc pri organizovaní súťaže Železný hasič na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

383. 15.10. KROMBACHER BEER FEST - zdravotný dozor, ukážky prvej pomoci a prezentácia činnosti, detské hry

384. 16.10. Cvičenie zamerané na zlepšenie vedomostí v rámci problematiky požiarov

385. 17.10. Ukážky správneho umývania rúk v súvislosti so Svetovým dňom umývania rúk pre deti z MŠ na Bulíkovej v Bratislave MČ Petržalka

386. 18.10. Ukážky správneho umývania rúk v súvislosti so Svetovým dňom umývania rúk pre deti z MŠ na Lachovej v Bratislave MČ Petržalka

387. 18.10. Humanitárna pomoc pre Domov Jesienka Šurany - Útulok pre ľudí bez domova

388. 19.10. CO úkryt - rekonštrukcia zariadenia

389. 19.10. Pomoc pri lepení ochranných prvkov proti nárazu vtákov podchod Sihoť

390. 22.10. Dezinfekcia priestorov zariadenia núdzového ubytovania na Junáckej, Športová hala Pasienky

391. 22.10. Triedenie a príprava humanit. materiálu pre zariadenia v regióne Trnava

392. 22.10. Ukážky prvej pomoci - Skauti - Križovany n. D

393. 22.10. CO úkryt - rekonštrukcia zariadenia

394. 27.10. Ukážky prvej pomoci - Základná škola Modranka-Trnava

395. 29.10. Cvičenie zamerané na zlepšenie vedomostí v rámci problematiky ochrany pred povodňami

396. 29.10. Výdaj polievky ľuďom bez domova Trenčín

397. 29.10. Účasť na taktickom hasičskom cvičení DHZ Lužianky

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany.