Prehlad činností september.

03.10.2021

Prinášame vám výkaz činností v rámci územia SR za mesiac september. Sme radi, že činností troška ubudlo, aby si aj dobrovoľníci mohli oddýchnuť, predsa len, tento rok toho bolo nejako veľa.

Činnosti sú písane v tvare:

poradové číslo (2021) dátum

vykonaná činnosť

313. 01.-04.09.Pátranie po nezvestnej osobe Melčice Lieskové.

314. 04.09.Rozsiahla dezinfekcia priestorov nemocnice v Malackách

315. 05.09.Výcvik zameraný na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou na hasičskej stanici v Petržalke

316. 07.09.Porada veliteľov DHZ a DCO v meste Šaštín- Stráže, pri vykonávaní príprav na príchod Svätého Otca.

317. 11.09.Výcvik zameraný na protichemickú ochranu jednotlivca

318. 14.-15.09.Zabezpečovanie návštevy Svätého Otca v obci Šaštín- Stráže, osvetľovanie priestoru, dezinfekcia ubytovacích priestorov a usmerňovanie návštevníkov v sektoroch.

319. 17.09.Pomoc pri zabezpečovaní ultramaratónu Štefanik trail 145 v oblasti Záruby- Ostrý kameň.

320. 17.-18.09.Taktické cvičenie TOGETHER FOR SECURITY Soblahov.

321. 18.09.Čistenie chráneného územia Trenčín.

322. 20.09.Čistenie Lesoparku Brezina - Trenčín.

323. 20.-21.09.Účasť na týždni dobrovoľníctva v Bratislave, kde sme vykonávali workshop pre verejnosť.

324. 22.-23.09.Pomoc v covid laboratóriu v Brne.

325. 28.09.Dezinfekcia priestorov Domu spoločnosti Ježišovej v Bratislave a Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave.

Nehráme sa na pomáhanie. Pomáhame!!!