Preškolenie hasičov

03.05.2024

Dnes naši členovia preškolili v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Cieľom školenia bolo precvičiť si vedomosti so zameraním na:

masáž srdca a použitie AED

Heimlichov manéver

spriechodnenie dýchacích ciest

zastavovanie masívneho krvácania

použitie turniketu

prvotné vyšetrenie

Školenie viedol náš profesionálny a akreditovaný lektor prvej pomoci.