Prvé školenie krízových manažérov

11.09.2020

Naši dobrovoľníci dnes absolvovali vstupné školenie zamerané na manažment v krízovom riadení vďaka čomu získali nové vedomosti v rámci boja proti covid-19, ktoré pomôžu ochrániť života a zdravie našich obyvateľov. Školenie prebiehalo vďaka Ivovi Balážimu, jeho #internationalrescuesystem a novovznikajúcemu European Crisis Management Center.

https://www.irs.sk/

https://www.facebook.com/agency4academy/