S vašou pomocou k lepšej akcieschopnosti.

02.01.2020

V tomto roku začíname makať hneď od začiatku, aby sme toho čím viac stihli, v pláne je toho veľa a teda čím skôr začneme, tým viac zvládneme. 

V priebehu tohto mesiaca sedemnásť naších dobrovoľníkov z oblasti Malacky, Trnava a Bratislava absolvuje kurz prvej pomoci u Slovenského červeného zakončený kríža zakončený skúškou a certifikátom o dĺžke 33 hodín. Tento kurz a obdobné, ktoré by sme chceli dať našim dobrovoľníkom nám pomáhajú pri rôznych akciách na ktorých sa či už zúčastňujeme ako pozvaný, alebo ich organizujeme.

Je to všetko len vďaka sponzorskej podpore, ktorá sa nám postupne darí získavať aj keď zatiaľ len vo veľmi malej miere, avšak aby sme mohli poskytnúť lepšiu pomoc v prípade potreby je každé euro, ktoré sa k nám dostane, veľkou podporou našich dobrovoľníkov. Preto ak by ste boli ochotní podporiť nás, stačí aj drobnou sumou, pomôžete nám tak lepšie pomáhať.

Číslo účtu: SK72 1111 0000 0014 8670 2006

Ďakujeme