Školíme

29.02.2024

28.-29.2.2024 prebehlo preškolenie prvej pomoci, ktoré absolvovali príslušníci OKP BA4 a OO PZ BA 4 Devínska Nova Ves, Dúbravka a Karlova Ves.

Preškolenie bolo zamerané na zvládnutie:

Nepriama masáž srdca (KPR) - príslušníci mali k dispozícii tri veľkosti figurín napojených na tablet, aby si mohli kvalitne precvičiť zručnosti záchrany života.

Použitie automatického externého defibrilátora (AED) - k dispozícii bol cvičný defibrilátor a v kombinácii s figurínami na KPR mali príslušníci možnosť si komplexne precvičiť svoje znalosti.

Heimlichov manéver a Gordonov úder - k dispozícii bola figurína a aj špeciálna vesta na Heimlichov manéver.

Zastavovanie masívneho krvácania - vďaka kvalitným silikónovým modelom a umelej krvi mohli príslušníci vyskúšať zastavovanie masívneho krvácania, aj s použitím turniketov.

Obväzové techniky - na obnovenie znalostí boli použité aj kvalitné silikónové návleky simulujúce rôzne poranenia, či amputácie ruky a prstov.

A rôzne ďalšie nácviky.

Príslušníci zvládli všetky úlohy, pred ktoré boli postavení.

Vzdelávacie činnosti pre profesionálov a dobrovoľníkov sú pre nás jedných zo základných smerov organizácie.