Edukačná aktivita na ZŠ Jablonica

23.09.2019

 

       Dnes sme v rámci edukačnej aktivity na ZŠ Jablonica "V núdzi poznáš priateľa" zorganizovali, v spolupráci s KK Barvínek a dobrovoľníkmi CO, školské kolo súťaže MZ CO pre žiakov II.stupňa.