Spolupráca s DHZ

13.10.2019

Jedna rovnako s dlhších a kvalitných spoluprác, vďaka ktorej vieme lepšie pomáhať obyvateľom, je spolupráca medzi našimi členmi a členmi rôznych dobrovoľných hasičov zborov. Dnes by sme vám chceli predstaviť spoluprácu s Dobrovoľným hasičským zborom v Senici, kde naša súčinnosť je na pravideľnej báze a veľmi vysokej úrovni. Spolu vykonávame pravideľne rôzne cvičenia, vďaka čomu sa zvyšuje úroveň vedomostí naších členov, a vďaka čomu získavajú rôzne zručnosti pre efektívnu pomoc v prípade rôznych mimoriadnych udalostí.