Staň sa s BrumCOm záchranárom

20.12.2022

Pomôžte nám prosím skvalitniť vzdelávanie detí v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Prosíme o podporu nášho projektu "Staň sa s BrumCOm záchranárom" v Participatívnom rozpočte Trnavskej župy. Aktivity pre deti a žiakov v okrese Senica realizujeme už viac ako 10 rokov a Vaše hlasovanie nám pomôže realizovať toto vzdelávanie ešte na vyššej úrovni. Projekt sa zameriava na vzdelávanie detí v oblasti poskytovania predlekárskej prvej pomoci, civilnej ochrany, záchranárstva a základných zásad bezpečného správania sa.

Hlasovať môže každý obyvateľ trnavského kraja vo veku nad 15 rokov. Pre podporu projektov občania hlasujú elektronickým online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára dostupného na webovej stránke https://tvorimekraj.trnava-vuc.sk/, a to minimálne za tri projekty, ktoré by chcel podporiť a to v rámci celého kraja. Ďakujeme