Stretnutie s prvou štátnou tajomníčkou

18.12.2023

Dnes bol náš predseda na pôde Ministerstvo vnútra SR, kde sa stretol s p. Dr.h.c. Prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD. , ktorá je I. štátna tajomníčka MV SR.

Ďakujeme za možnosť stretnutia a začatie diskusie o rozvoji činností Dobrovoľnej civilnej ochrany v prospech našich obyvateľov.