Súhrn činností za mesiac november.

30.11.2021

Tak ako každý mesiac, aj teraz prinášame súhrn činností. Činnosti našich dobrovoľníkov v rámci územia SR počas mesiaca november. 

V tvare: poradové číslo, dátum, popis činnosti

351. 01.11. Cvičenie dobrovoľníkov zamerané na zdravotnícku tematiku 

352. 02.11. Dezinfikovanie budov materskej školy v obci Špačince 

353. 04.11. Dezinfikovanie rodinného domu po karanténe - Dolné Orešany

354. 05.11.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky.

355. 06.11. Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

356. 07.11.Cvičenie zamerané na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

357. 06.-09.11.Osádzanie informačných tabúľ v CHOÚ Trenčianský luh

358. 07.11. Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

359. 09.11.Dezinfekcia priestorov MŠ Rovniankova 8, Petržalka

360. 09.-11.11.Aplikovanie polepov verejných zastávok určených, proti nárazom vtáctva, obec Trenčianské Jas-trabie 

 361. 10.11.Hum. pomoc Nové Zámky - Ludia bez domova.

362. 12.11.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky

363. 10.-14.11. Zdravotný dozor a dezinfekcia priestorov ODA, pomoc pri festivale dobrodružných filmov Horyzonty

364. 11.11.Hum. pomoc Šurany - Spolok Sv. Vincenta de Paul

365. 13.11. Pomoc pri zrážke dvoch áut so zverou v lokalite Biela Hora

366. 13.11. - 22.11 Každodenné dezinfikovanie Baziliky sv. Mikuláša v Trnave z dôvodu konania Novény

367. 13.11. Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

368. 15.11.Cvičenie zamerané na základy hasičských znalostí

369. 16.11.Hum. pomoc Šurany - ZSS Jesienka

370. 17.11.Hum. pomoc Šurany - ZSS Jesienka - Útulok pre ludí bez domova

371. 18.11.Pomoc pri prevoze zvieraťa z Trenčína do Brna.

372. 18.11.Dezinfekcia priestorov VI Družba UK v Bratislave po skončení karantény

373. 18.11.Dezinfekcia priestorov MŠ na Rovniankovej v Bratislave - Petržalke po zistení pozitívnych osôb

374. 18.11.Hum. pomoc Palárikovo - Terénna soc. Pracovníčka.

375. 20.11.Kompletná dezinfekcia priestorov ZŠ v Studienke po zistení pozitívnych osôb

376. 20.11. Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

377. 21.11.Cvičenie zamerané na topografiu a prácu s mapou v teréne

378. 21.11. Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

379. 22.11.Hum. pomoc Lipová - ZSS Lipka380. 22.11.Hum. pomoc soc. slabšej rodine Juríkovej - Palárikovo381 23.11.Hum. pomoc Šurany - Spolok Sv. Vincenta de Paul

382. 24.11.Hum. pomoc Nitra - OZ Podaj mi ruku

383. 25.11.Pomoc pri osádzaní edukačných tabúľ na sídlisku v Trenčíne.

384. 25.11.Kompletná dezinfekcia priestorov MŠ Iľjušinova, Bratislava - Petržalka.

385. 25.11.Hum. pomoc Palárikovo - Terénna soc. pracovníčka

386. 26.11.Hum. pomoc Nové Zámky - sociálna pracovníčka a dohodnutie spolupráce.

387. 26.11.Dezinfekcia priestorov čakárni, RTG a CT pracovísk Malackej nemocnic.

388. 27.11.Pomoc pri čistení chráneného územia 5. Stupňa ochrany v Beckove. 

389. 27.11. Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

390. 27.11.Kompletná dezinfekcia priestorov ZŠ dr. Dérera v Malackách

391. 28.11.Hum. pomoc Šurany - mamička s novorodencom v núdzi.

392. 28.11.Cvičenie zamerané na veliteľské znalosti. 

393. 28.11. Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

394. 28.11. Cvičenie dobrovoľníkov zamerané na zásah pri udalosti s hromadným postihnutím osôb

395. 29.11.Testovanie zamestnancov KR PZ v Trenčíne

396. 30.11.Hum. pomoc Komjatice - Terénna soc. Pracovníčka

397. 30.11.Šiesti dobrovoľníci DCO darovali krv.

398. 30.11.Dezinfekcia priestorov covid oddelenia nemocnica Malacky

399. 30.11.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky

Neskutočné čísla nasadenia našich dobrovoľníkov len dokazuje našu dôležitosť pri pomáhaní obyvateľom a zvieratám.

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany. 

Nehráme sa na pomáhanie. Pomáhame!!!