Svetový deň CO

01.03.2024

Dátum 1. 3. je venovaným všetkým osobám pracujúcim v oblasti civilnej ochrany, ktorí riešia bezpečnosť obyvateľstva, ale taktiež aj odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí.

Svetový deň civilnej ochrany nám pripomína, aké dôležité je byť pripravenými na núdzové situácie a spolupracovať pre dobro všetkých. 

Dnes je čas na reflexiu, na posilnenie našich možností a na spoločné hľadanie nových spôsobov, ako zlepšovať našu prácu pre dobro všetkých. 

Nezabúdajme, že každý z nás môže byť hrdinom v čase potreby.

Ďakujeme preto všetkým našim dobrovoľníkom, partnerom a podporovateľom za ich aktivitu, pomoc v núdzi a príspevok k bezpečnosti komunity. Ďakujeme Vám za podporu a nezištnú pomoc. Spolu tvoríme silnú komunitu!