Svetový deň KPR

24.10.2023

Svetový deň KPR - kardiopulmonálnej resuscitácie sme si pripomenuli ukážkami prvej pomoci pre účastníkov polmaratónu Trnavská automobilka Stellantis Slovakia, ktorí si 15.10.2023 mohli vyskúšať poskytovanie KPR na figurínach s vyhodnotením účinnosti KPR.

Popri ukážkach naši členovia ošetrili aj zranenie a postarali sa o pacientku až do príchodu ZZS.

Na našich aktivitách pre verejnosť využívame figuríny na nácvik poskytnutia prvej pomoci, získané v rámci nášho projektu "Nebojím sa zachrániť život", realizovaného vďaka Participatívnemu rozpočtu Tvoríme kraj.

Na aktivite sme využili aj materiálne vybavenie určené na podporu činnosti našich dobrovoľníkov, zakúpené vďaka podpore Trnavský samosprávny kraj.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.