UHPO Rohožník

22.10.2021

Naši dobrovoľníci a dobrovoľníci z Centrálnej záchrannej služby mali možnosť riešiť simulačné cvičenie udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO) vo Výcvikovom Centre Záchranárskych Psov v Rohožníku. 

Počas cvičenia bola simulovaná prítomnosť nebezpečnej látky, triedenie ranených a riešenia hniezda ranených.

Ďakujeme za poskytnutie priestorov Bratislavská kynologická záchranárska brigáda, za pomoc pri maskovaní figurantov a vykonávaní odborného dozoru.

Figurantov robili hlavne študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Trnave a spolu s nimi aj členovia Dobrovoľnej civilnej ochrany.Snažíme sa zlepšovať úroveň dobrovoľníkov, aby tak boli lepšie ku pomoci.

Nehráme sa na pomáhanie. Pomáhame!!!