Ukážka prvej pomoci na SOŠ v Holíči.

02.12.2019

V pondelok 2.12.vykonal dobrovoľník civilnej ochrany ukážky z poskytovania prvej pomoci pre študentov Strednej odbornej školy v Holíči. Ďakujeme za pozvanie.