Ukážky poskytovania prvej pomoci

10.03.2024

V piatok, 19.1.2024 sme realizovali ukážky poskytnutia prvej pomoci pre žiakov Komunitného montessori klubu Slnečnica v Trnave.

S deťmi sme prebrali základy bezpečného správania sa vo voľnom čase, volanie na telefónne čísla IZS, a tiež si mohli vyskúšať na macíkoch ako aj figurínach kardiopulmonálnu resuscitáciu.

Na tréningových vestách si mohli vyskúšať Heimlichov manéver a Gordonov úder, ktoré sa používajú v prípade, ak sa niekto dusí.

Do realizovania aktivity bol zapojený aj koordinátor ochrany detí pred násilím z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý žiakom prezentoval oblasť ochrany detí pred násilím, aby vedeli pomôcť nielen pri život ohrozujúcich stavoch, ale aj v prípade, ak je na nich samotných alebo niekom z ich blízkych páchané násilie.

Podrobnosti o možnostiach pomoci a téme ochrany detí pred násilím a Národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.sk nájdete na stránke detstvobeznasilia.gov.sk.

Figuríny a zdravotnícky materiál sme získali v rámci nášho projektu "Nebojím sa zachrániť život", ktorý je realizovaný od roku 2022 s finančnou podporou Trnavský samosprávny kraj zo zdrojov Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy - Tvoríme kraj