Ukážky pre Protimonopolný úrad SR

30.04.2024

Naši členovia vykonali dynamické preškolenie v teréne v rámci branného dňa pre zamestnancov Protimonopolného úradu SR.

Zamestnanci na štyroch stanoviskách mali možnosť dozvedieť sa ako sa vykonáva:

masáž srdca a použitie AED

Heimlichov manéver a zastavenie masívneho krvácania

improvizované techniky transportu a transport za pomoci nosidiel

použitie plynových masiek, ochranných oblekov a prednáška o mimoriadnych situáciách či udalostiach

Príprava obyvateľstva je kľúčovým prvkom silnej a odolnej spoločnosti pri vzniku nepredvídaných a nežiadúcich udalostí.

Obdobné vzdelávanie realizujeme vždy na vyžiadanie subjektov.

Za fotografie ďakujeme Ketrin.photographer