Ukončenie činnosti Kamenný Mlyn

07.06.2020

Práve teraz prebieha posledné odubytovanie repatriantov z karanténneho zariadenia Kamenný Mlyn. Naši členovia tu, vykonali celkovo 1050 hodín činností súvisiacich s udržovaním chodu tohoto zariadenia. Nikto nebol pozitívny a tak všetci môžu ísť domov.  Sme radi, že naši členovia mohli pomôcť ochrániť zdravie našich obyvateľov a sme na všetkých našich dobrovoĺníkov hrdí, že patria k nám.