Ukončenie činnosti :)

24.05.2020

Naši dobrovoľníci včera ukončili činnosť, ktorá započala 27.03. pred fakultnou nemocnicou v Trnave. Celkovo naši dobrovoľníci vykonali cez 1 020 dobrovoľníckych hodín v spolupráci s Centrálna záchranná služba a
Ultras Spartak Trnava
Centrum pomoci pre rodinu a ďalšími.

Súčasne bola ukončená činnosť aj pred poliklinikolu v Senici, táto činnosť prebiehala od 01.04.- 22.05. Naši dobrovoľníci vykonali 335 hodín spolu s Červeným krížom.

Po ťažkom a dlhom čase strávenom v teréne si naši dobrovoľníci v Trnave a Senici môžu dať konečne trocha voľna a venovať sa rodinám.

Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhajú.

Naša činnosť pozostávala z organizovania a vykonávania usmerňovacej činnosti v nemocnici. Takto má fungovať civilná ochrana, spájať ľudí rovnakého zamerania a reálne pomáhať v teréne, v prvej línii chrániť zdravie našich obyvateľov.