Vedeli ste že....1

31.07.2020

Vedeli ste že?

Stožiare verejného osvetlenia sú súčasťou takmer každej ulice v meste. Dnes sú jednotlivé stĺpy označené telefónnym číslom na nahlasovanie porúch a QR kódom pre nahlasovenie porúch cez mobilnú aplikáciu. Okrem svietenia môžu slúžiť stožiare verejného osvetlenia ako orientačné body.

Očíslovanie stĺpov verejného osvetlenia kvôli určeniu presnej lokality v prípade nahlasovania incidentov na núdzovú linku.

Vybavenia pouličných lámp nálepkami s číslom, ktoré uľahčujú nahlasovanie porúch verejného osvetlenia, má poslúžiť najmä na lepšiu orientáciu občanov v krízových situáciách, keď volajú do integrovaného záchranného systému.

Občan, ktorý volá na tiesňovú linku 112, často nevie presne určiť svoju polohu, čo komplikuje prácu záchranným i bezpečnostným zložkám. Keďže lokalizácia volajúceho na základe vysielačov mobilnej siete je nepresná, operátor často nevie zistiť, kde presne sa volajúci nachádza.

Pomocnú ruku môžu v takýchto kritických situáciách podať očíslované lampy. Ak dostanú pracovníci záchranného systému prístup do databázy stožiarov a občan pri volaní na 112-ku nevie, kde sa presne nachádza, operátor si od neho vypýta číslo najbližšieho stožiara a tým presne určí jeho polohu.

Spresnenie lokalizácie zefektívni prácu záchranných zložiek pri ohrození života, majetku, alebo životného prostredia.

zdroj: https://mestskezasahy.sk/95/sk/portfolio_item/lighting-posts/