Výkaz činností za január 2024

09.02.2024

Prinášame výkaz našich aktivít za mesiac január.

Rok 2024 pre nás začal mimoriadne aktívne, nakoľko naši dobrovoľníci vykonali 2841 hodín a 43 nasadení v teréne.

1. 1.-31.1. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Kopčianská, Bratislava

2. 1.-31.1. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Račianská, Bratislava

3. 1.-31.1. Konverzačné hodiny pre ľudí z Ukrajiny vykonávané na Račianskej 44

4. 3.1. Humanitárna pomoc sociálne slabšej rodinke v meste Nové Zámky (výbava pre dieťa)

5. 3.1. Vyzdvihnutie a preprava 750kg potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti TESCO pre osoby v núdzi

6. 4.1. Pátracia akcia Sereď

7. 4.1. Humanitárna pomoc vo forme darovania oblečenia osobám bez domova v Bratislave pod mostom Lafranconi

8. 5.1. Pomoc s odťahom auta, o ktorú nás požiadal starší Pán (Komjatice-Šurany)

9. 7.1. Pátracia akcia Lužianky

10. 9.1. Humanitárna pomoc ľudom bez domova a sociálne slabším rodinám v meste Nové Zámky (zimne oblečenie, deky, spacáky,...)

11. 10.1 Pátranie po nezvestnej osobe - Sereď

12. 10.1. Odvoz potravín do zariadenia Čistá duša v Trenčíne

13. 11.1. Slávnostné otvorenie školiaceho strediska v Trenčíne

14. 11.1. Dezinfekcia priestorov v športovom klube Elite Trenčín

15. 11.1. Príprava a otvorenie úkrytu civilnej ochrany - Trenčín

16. 14.1. Pátracia akcia Zlate Moravce

17. 14.1. Centrum pre deti a rodiny Kolárovo - odovzdanie hum. pomoci, kuchárskeho oblečenia, fitness a výtvarných potrieb

18. 14.1. Súčinné cvičenie prvej pomoci PMJ, HaZZ

19. 15.1. Súčinné cvičenie prvej pomoci PMJ, HaZZ

20. 15.1. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti TESCO pre osoby v núdzi 80kg

21. 16.1. Súčinné cvičenie prvej pomoci PMJ, HaZZ

22. 17.1. Odovzdanie lyžiarskeho vybavenia škole - OUI Palárikovo

23. 17.1. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti TESCO pre osoby v núdzi 140kg

24. 18.1 Nakladanie a rozvoz rúšok pre zariadenia sociálnych služieb

25. 18.1. Ukážka prvej pomoci pre žiakov ZŠ Radošovce

26. 19.1. Ukážka prvej pomoci pre fi VKS Senica

27. 19.1 Ukážky poskytovania prvej pomoci - Slnečnica Trnava

28. 20.-22.1. Špecializovaný akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľných hasičov z DHZ Štvrtok na Ostrove a členov Slovenského červeného kríža

29. 20.1. prevoz zbierky oblečenia

30. 21.1. triedenie zbierky oblečenia

31. 22.1. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti TESCO pre osoby v núdzi 250kg

32. 23.1. Preprava a darovanie humanitárnej nepotravinovej pomoci pre Azylové centrum Betánia v Malackách

33. 24.1. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti TESCO pre osoby v núdzi 40kg

34. 24.1. Dezinfekcia priestorov Centra sociálnych služieb Veľké Leváre

35. 25.1 Nakladanie a odvoz humanitárneho materiálu do TTADCH - Trnava

36. 26.-27.1. Preprava sanitných vozidiel na územie Ukrajiny spolu s humanitárnou pomocou

37. 26.1. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci Bratislava od spoločnosti TESCO 30ks

38. 27.1. Výdaj polievky ľuďom bez domova v Trenčíne

39. 29.1. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci Bratislava

40. 29.1. Umožnili sme deťom z Centra pre deti a rodiny Kolárovo relaxovať v Thermalpark Nitrava

41. 30.1. Humanitárna pomoc vo forme darovania oblečenia osobám bez domova v Bratislave pod mostom Lafranconi

42. 30.1. Súčinné cvičenie prvej pomoci PMJ, HaZZ

43. 31.1. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti TESCO pre osoby v núdzi 250kg

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany, pridajte sa k nám.