Výkaz činností za marec 2024

14.04.2024

Prinášame každomesačný výkaz aktivít našich dobrovoľníkov pôsobiacich naprieč Slovenskom.

Počas roka 2024 sme celkovo vykonali 10 525 hodín v teréne a celkovo 159 aktivít po celom území SR.

Počas mesiaca marec sme vykonali 3 885 hodín a 62 aktivít, ktorých zoznam prikladáme nižšie.

Teda každý deň prebehli niekde na našom území dve aktivity našich dobrovoľníkov.

98. 1.-31.3. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Kopčianská, Bratislava

99. 1.-31.3. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Račianská, Bratislava

100. 1.-31.3. Skenovanie archiválií a dokumentácie Stavebno-technickej služby CO okresu Nitra

101. 1.-31.3. Skenovanie archiválií a dokumentácie Komunálnej služby CO okresu Považská Bystrica

102. 1.-31.3. Skenovanie odbornej literatúry CO vydanej Ministerstvom národnej obrany vydávaných počas obdobia ČSSR

103. 1.-31.3. Konverzačné hodiny pre ľudí z Ukrajiny vykonávané na Račianskej 44

104. 2.3. Upratovanie školiaceho strediska CO , Trenčín

105. 2.3. Výdaj polievky ľuďom bez domova

106. 3.3. Cvičenie v zadymenom priestore

107. 3.3. Cvičenie na pohyb v priestore za zhoršenej viditeľnosti a zdravotné cvičenie

108. 4.3 Pátracia akcia Lazy po Makytou

109. 5.3. Dezinfekcia OR PZ NMNV

110. 6.3. Dezinfekcia OKP Nové Mesto nad Váhom

111. 6.3. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti Tesco Bratislava

112. 6.3. Návšteva CHP ŠTOK Považská Bystrica s bývalým zamestnancom Štábu CO okresu PB a zadokumentovanie fungovania Štábu CO počas bývalého režimu. Prehliadka iných úkrytov v meste Považská Bystrica v sprievode býv. pracovníka ŠTOKu a vysvetlenie fungovania Civilnej ochrany v meste Považská Bystrica

113. 6.3. Darovanie 25kg vosku na charitatívnu zbierku - zber starých sviečok

114. 7.3. Dezinfekcia priestorov MŠ Lachova 31, Bratislava Petržalka

115. 7.3. Pátranie po nezvestnom 3 ročnom chlapcovi, Ďurkov

116. 8.3. Pátranie po nezvestnom 3 ročnom chlapcovi, Ďurkov

117. 9.3. Účasť na školení akreditovanom školení DCO Elektrocentrála + vysielačky

118. 9.3. Školenie na získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu elektrocentrály a školenie operátorov rádiostaníc

119. 10.3. Členská schôdza, preberanie zdravotníckeho materiálu, uniforiem, výbavy, porada

120. 10.3. Inventarizácia, triedenie a príprava materiálneho vybavenie v sklade

121. 11.3. Ukážky poskytovania prvej pomoci pre krúžok hasičov - Pastuchov

122. 11.3. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti Tesco Bratislava

123. 11.03. Centrum pre deti a rodiny Kolárovo - športový a poznávací deň v parku Palárikovo

124. 12.3. Vzdelávanie študentov 2. ročník Mgr. študijný program BS VS Akadémia Policajného zboru v Bratislave - KPR, Heimlich, AED

125. 12.3. Stretnutie členov DCO Trenčín

126. 13.3. Ukážky prvej pomoci pre deti MŠ Medňanského Istebnik

127. 13.3. Návšteva prezidentky SR p. Čaputovej a získanie ocenenia v rámci gala večera Srdce na dlani na celonárodnej úrovni v kategórii: Organizácia s celospoločenským prínosom

128. 14.3. Vzdelávanie študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia v rámci predmetu Krízový manažment 1, odbor BS VS na Akadémii Policajného zboru v Bratislave - zastavovanie masívneho krvácania

129. 15.3. Preprava humanitárnej nepotravinovej pomoci Bratislava -Prešov

130. 16.3. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti Tesco Bratislava

131. 16.3. Pátranie po nezvestnej osobe v Bratislave

132. 16.3. Zdravotný dohľad na florbalovom turnaji Nemšová

133. 17.3. Kurz vysielačiek

134. 17.3. Pátranie po nezvestnej osobe Bratislava

135. 18.3. Vzdelávanie študentov 2. ročník Mgr. študijný program BS VS Akadémia Policajného zboru v Bratislave - zastavovanie masívneho krvácania

136. 18.3. Pátranie po nezvestnej osobe, Košice

137. 18.3. Návšteva úkrytov pod Základnými školami v meste Trenčín + bývalého CHP 1-K ŠTOK Trenčín

138. 19.3. Fotografovanie máp cvičení Komunálnej služby CO a bojových úsekov CO pre okres Považská Bystrica z dôvodu archivácie

139. 19.3. Stretnutie s UNHCR na Magistráte mesta Košice + odprezentovanie činnosti a plánov DCO v Košickom kraji

140. 20.03. Centrum pre deti a rodiny Kolárovo - odovzdanie tlačiarne a športových potrieb

141. 20.3. Preprava potravinovej a nepotravinovej pomoci od spoločnosti DM Drogérie v Bratislave

142. 22.3. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti Tesco Bratislava

143. 21.3. Ukážky prvej pomoci pre príslušníkov PZ OKP Trenčín

144. 21.3. Ukážky prvej pomoci pre študentov Dopravnej akadémie

145. 21.3. Statické a dynamické ukážky deťom v MŠ Šíravská Bratislava

146. 22.3. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti Tesco Bratislava

147. 23.3. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti Tesco Bratislava

148. 23.3. Podujatie Jarné prebudenie 2024 - obec Komoča - Ukážky z histórie, prezentácia činností, prvá pomoc a zdravotný dozor

149. 23.3. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti Tesco Bratislava

150. 24.3. Akreditovaný, špecializovaný kurz prvej pomoci pre našich dobrovoľníkov deň 1/4

151. 25.3. Stretnutie neziskových organizácií podieľajúcich sa na pomoci ukrajinským odídencom v Košiciach.

152. 25.3. Súčinnosť a výpomoc pri revízii FVZ a plynotesnosti úkrytu ev. č. 0303033, Dubnica nad Váhom

153. 27.3. Stretnutie so starostom mesta Slávičí a návšteva úkrytu pre Štáb CO okresu (ŠTOK) Gottwaldov, konzultácia možného sprístupnenia pre verejnosť vo forme múzea, uvedenie príkladov múzeí v bývalých ŠTOK úkrytoch v Českej republike

154. 27.3. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti Tesco Bratislava

155. 28.3. Vzdelávanie študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia v rámci predmetu Krízový manažment 1, odbor BS VS na Akadémii Policajného zboru v Bratislave - použitie rádiostanice

156. 28.3. Ukážky prvej pomoci pre pedagogických pracovníkov MŠ Medňanského

157. 28.3. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci od spoločnosti Tesco Bratislava

158. 29.3. Pátranie po nezvestnej osobe, Iliašovce

159. 30.3. Akreditovaný, špecializovaný kurz prvej pomoci pre našich dobrovoľníkov deň 2/4


Sme dobrovoľníci civilnej ochrany, pridajte sa k nám.