Výkaz za mesiac december.

01.01.2022

Rok 2021 sme ukončili so zatiaľ najväčším počtom nasadení našich dobrovoľníkov v teréne počas jedného roka od nášho založenia. JedPozrieme si trocha štatistiky Súčasne prosíme všetkých ľudí dobrého aby nás podporili 2% z daní, podklady sú priložené ako obrázok.

Celkový počet vykonaných činností v teréne za rok 2021 : 444

Celkovo vykonaných nezištných hodín v teréne za rok 2021 : 9 300

Rozšírili sme pôsobnosť našich dobrovoľníkov z na okresov.

V rámzi IZS sme za rok 2021 podpísali zmluvu v okresoch. 

Nehráme sa na pomáhanie. Pomáhame!!! 

Činnosti v rámci mesiaca december,

Napísané v tvare:poradové číslo činnosti, dátum

popis činnosti.

400. 01.12.Dezinfekcia priestorov CVČ Malacky.

401. 02.12.Dezinfekcia priestorov MŠ Gessayova 31, Petržalka.

402. 03.12.Prevoz pozitívnej osoby Malacky- Bratislava na hospitalizáciu.

403. 03.12.Humanitárna pomoc Ludia bez domova Nové Zámky.

404. 04.12.Pomoc na Covid oddelení Fakultnej nemocnice Trnava.

405. 04.12.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

406. 05.12.Interné vzdelávanie zamerarné na výkon dezinfekčných činností.

407. 05.12.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave

408. 06.12.Dezinfekcia COVID oddelenia v nemocnici v Malackách.

409. 06.12.Testovanie zamestnancov Centra podpory Trenčín.

410. 6.12.-10.12.Každodenné dezinfikovanie priestorov Domu Spoločnosti Ježišovej v Trnave.

411. 07.12.Dezinfekcia COVID oddelenia v nemocnici v Malackách.

412. 08.12.Dezinfekcia sociálnych zariadení Rovniankova, Medveďová, Osuského, Bratislava Petržalka.

413. 08.12.Humanitárna pomoc ZSS Jesienka Šurany

414. 08.-09.12.Účasť a prednáška na medzinárodnej konferencii CICA krízový manažment na Akadémii Policaj-ného zboru v Bratislave.

415. 10.12.Dezinfekcia priestorov na hasičskej stanici Bratislava - Petržalka.

416. 10.12.Humanitárna pomoc Šurany - Spolok Sv. Vincenta de Paul

417. 11.12.Dezinfekcia MŠ Rovniankova 8, Bratislava Petržalka.

418. 11.12.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

419. 12.12.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

420. 12.12.Pomoc v rámci charitatívneho beh Svetielko nádeje 2021.

421. 13.12.Testovanie zamestnancov Centra podpory Trenčín.

422. 14.12.Dezinfekcia priestorov sociálneho zariadenia Medveďovej, Petržalka.

423. 15.12.Dezinfikovanie budovy Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja.

424. 18.12.Výdaj stravy pre ľudí bez domova, Trenčín.

425. 18.12.Zabezpečenie oblečenia pre rodiny v núdzi a dodanie do Centra pomoci pre rodinu v Trnave.

426. 18.12.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

427. 19.12.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

428. 20.12.Testovanie zamestnancov Centra podpory Trenčín.

429. 20.12.Logistika a zabezpečovanie humanitárnej pomoci v spolupráci s mestským úradom Nového Mesta nad Váhom.

430. 20.12.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

431. 21.12.Humanitárna pomoc Centrum detí a rodiny - Kolárovo.

432. 21.12.Odovzdanie humanitárnej pomoci núdznej rodine Nové Mesto nad Váhom.

433. 22.12.Zabezpečenie a odovzdanie humanitárnej pomoc núdznej rodine Nové Mesto nad Váhom

434. 23.12.Dezinfekcia ZŠ, MŠ, Obecný úrad- Melčice.

435. 23.12.Dezinfikovanie priestorov základnej a materskej školy a obecného úradu v obci Melčice -Lieskové, v spolupráci s dobrovoľníkmi DCO z okresu Trenčín.

436. 23.12.Rozvoz potravín sociálne slabším rodinám Trenčín.

437. 24.12.Odovzdanie vianočnej zbierky Centrum detí a rodiny - Kolárovo.

438. 25.12.Výdaj stravy pre ľudí bez domova, Trenčín.

439. 27.12.Testovanie zamestnancov Centra podpory Trenčín.

440. 28.12.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

441. 29.12.Večerné pátranie po vyhodených šteniatkach pri žel. trati Ľudovítov - Nové Zámky.

442. 29.12.Dezinfikovanie Veľkokapacitného očkovacieho centra v Trnave.

443. 31.12.Výdaj stravy pre ľudí bez domova, Trenčín.

444. 31.12.Silvestrovská pomoc Centrum detí a rodiny -Kolárovo.

Ďakujeme za podporu.