Vzdelávame príslušníkov PZ

17.03.2024

V rámci našej edukatívnej činnosti sme vykonali preškolenie pre príslušníkov Polícia SR - Bratislavský kraj IV BA okresu.

Vedieť poskytnúť prvú pomoc v krízovej, či núdzovej situácii považujeme za nutnú znalosť a tak sa so svojimi skúsenosťami radi podelíme tam, kde vieme, že sa to určite zúročí.

Ďakujeme za prejavený záujem a pozornosť školených príslušníkov.