Vzdelávame sa

09.03.2024

Aktuálne prebieha školenie našich dobrovoľníkov v priestoroch Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

Ďakujeme za poskytnutie priestorov.

Školenie zamerané na získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu elektrocentrály a na získanie preukazu operátora rádiostaníc.

Zúčastnilo sa skoro 50 dobrovoľníkov z rôznych krajov naprieč celým Slovenskom.

Vzdelávanie a riadna príprava dobrovoľníkov je kľúčová k efektívnej súčinnosti s profesionálnymi či inými dobrovoľníckymi organizáciami, preto sa snažíme naším dobrovoľníkom dodať maximum vedomostí, ktoré potom pomôžu efektívnejšie zvládať situáciu, ktorú musia riešiť.

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany, pridajte sa k nám.