Vzdelávanie členov

03.02.2024

Dnes štyri desiatky našich dobrovoľníkov absolvovalo prednášku od pedagóga z Akadémia Policajného zboru v Bratislave v priestoroch Akadémie so zameraním na zemetrasenie a svahový pohyb.

Kvalitná prednáška od skúsených pedagógov bola možná na základne vynikajúcich vzájomných vzťahov.

Po prednáške prebehlo školenie BOZP, ktoré naši dobrovoľníci musia absolvovať v rámci legislatívnych zmien, ktoré nastali k 1.1.2024 v integrovanom záchrannom systéme (IZS).

Naši dobrovoľníci postupne prechádzajú systémom školení tak, aby boli pripravení na kvalitnú súčinnosť s iným zložkami IZS, lebo podľa úrovne vzdelania členov organizácie sa pozná jej kvalita.