Vzdelávanie tých, čo vzdelávajú

31.08.2022

Včera sme vykonávali vzdelávanie na úseku prvej pomoci pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov zo ZŠ Záhorská Ves. Príprava učiteľov je dôležitý aspekt v rámci prípravy obyvateľstva na rôzne situácie. Sme dobrovoľníci civilnej ochrany.

Pridajte sa k nám ako jednotlivec, aj ako organizácia