Záchrana na vode

02.08.2020

V sobotu 1.8.2020 sa v areáli VTSÚ Záhorie stretli viaceré záchranné zložky: Dobrovoľníci civilnej ochrany okresov Senica, Skalica a Trnava, Dobrovoľní hasiči z DHZ Podbranč DD, kde si spoločne precvičili techniku a taktiku záchrany na vodnej ploche. Spoločný výcvik viedol inštruktor Vodnej záchrany RSI Slovakia Andrej Laho Cieľom spoločného výcviku bol nácvik činnosti pri záchrane na vodnej ploche, s ktorými sa môžu stretnúť najmä počas povodní alebo prívalových dažďoch. Preto si precvičovali ako nájsť bezpečné miesto na vstup do vody, istenie sa, záchrana zranenej osoby pomocou záchranným pomôcok / záchranné koleso, plavák/, poskytnutie prvej pomoci / KPR/, založenie fixačných pomôcok / chrbticová doska, fixácia hlavy a krku/, transport zranených osôb, vyhľadávanie predmetov, a ukážky základov potápania, ktoré sa využíva tiež pri záchrane a tiež pri vyhľadávaní predmetov, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní. Na záver spoločného výcviku všetci spoločne zhodnotili, že výcvik splnil úlohu, a toto cvičenie predchádza následnému spoločnému cvičeniu, kde získané skúsenosti a vedomosti si overia na vodnej nádrži. Akcia sa uskutočnila v rámci prípravy Spoločnej jednotky CO pre okresy Senica a Skalica vytvorenej z dobrovoľníkov civilnej ochrany z o.z. Dobrovoľná záchranná brigáda CO.