Začiatok nového roka

02.01.2021

Na začiatok nového roka, si treba pozrieť, čo sa vykonalo za rok minulý. 

Štatistika 2020:

- tento rok sme vykonali približne 17 000 hodín v teréne- celkovo sme vykonali skoro 100 činností ( VI Družba UK, kde sme boli dva mesiace je braná ako jedna činnosť), sú tu zahrnuté cvičenia, nasadenia a rôzne činnosti, ktoré sme počas roka vykonávali.

- podarilo sa nám dostať do IZS ako ostatná záchranná zložka.- tento rok sa nám podarilo rozšíriť pôsobenie z pôvodného Malacky, Senica, Skalica, Trnava, Bratislava aj o Piešťany, Trenčín a Michalovce, kde sa pomaly tvoria dobrovoľnícke skupiny.

- podarilo sa nám získať bezplatne menší skladový priestor od mestskej časti Petržalka-podarilo sa nakúpiť ohromné množstvo vybavenia, ktoré sa z veľkej časti aktívne využíva.

- celkovo sme získali podporu z grantov od Nadácia SPP Nadácia Orange Nadácia TA3 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. - začiatkom roka sa minula dotácia od Ministerstvo vnútra SR získaná v roku 2018 na získanie pilčíckych preukazov.

- začiatkom roka sa minula dotácia od Ministerstvo vnútra SR získaná v roku 2018 , peniaze sa použili na nákup technického zariadenia ako čerpadlá, stany, pivné sety a mnoho mnoho ďalšieho.

- získali sme dotáciu od Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR . Financie boli použité na školenia, zdravotnícke vybavenie a vybavenie rôzneho druhu a OOPP.

- v Trnavský samosprávny kraj sa podarilo získať podporu na dezinfekčné vybavenie

- zakúpili sa dve osobné terénne vozidlá hyundai terracan 2005 sú momentálne v servise.

- získali sme materiálnu podporu od :

Mattoni 1873 - cca 720 fliaš minerálok

TODOS - zapožičanie dvoch vozidiel na mesiac

Plastic Omnium - veľké množstvo OOPP

BILLA Slovensko - dar v potravinovej forme

Kto pomôže Slovensku - dar v podobe OOPP, bezkontaktné teplomery, gerbicídny žiarič

Florian s r o - dar v podobe dezinfekčných a ochranných prostriedkov

oblecsadoroboty.sk - podporili nás darovaním OOPP.

a mnoho ďalších....