Zakončenie niekoľko mesačného nasadenia.

17.06.2020

Naši dobrovoľníci aktuálne už nepôsobia v žiadnom zariadení a vychutnávajú si oddych po dlhom a náročnom maratóne pomoci naším obyvateľom ktorý započal 28.02.2020 a skončil 11.06.2020. Započalo to preventívno informačnou kampaňou na hraniciach a letisku v Bratislave, následne roznosom vody a stravy kamionistom. Pridalo sa k tomu postupne :

1. Zabezpečovanie triediaceho stanu v nemocnici v Malackách s 842 dobrovoľníckych hodín spolu s Centrálna záchranná služba s 208 strávených hodín.

2. Koordinácia návštevníkov Fakultnej nemocnice v Trnave, kde sa celkovo strávilo 1022 hodín z toho 169 hodín má Centrálna záchranná služba

3. Koordinácia návštevníkov v polikline v Senici s celkovo stráveným časom 195 hodín

4. Zabezpečovanie chodu karanténneho zariadenia VI Družba UK v Bratislave so stráveným časom : 3267 hodín + Centrálna záchranná služba približne 50 hodín

5. Zabezpečovanie chodu karanténneho zariadenia na vodnej nádrži Kunov- Chata nad plážou so stráveným časom : 2105 hodín spolu s Centrálna záchranná služba ktorá má 1245 hodín

6. Zabezpečovanie roznosu stravy v karanténnom zariadení IVeS Bratislava o dĺžke 324hodín spolu s DHZ Stupava ktorá tu vykonala celkovo 36 hodín

7. Pomoc Centrálnej záchrannej službe pri zabezpečovaní karanténneho zariadenie Hotelovej akadémie v Piešťanoch s 323 vykonaných dobrovoľníckych hodín

8. Zabezpečovanie chodu karanténneho zariadenia v Plaveckom Štvrtku - Kamenný mlyn s vykonanými 1050 hodinami.

9. Krátkodobá pomoc v karanténnom zariadení Častá- Papiernička s 73 dobrovoľníckych hodín.

10. Preventívno informačná kampaň na hraniciach a letisku v BA s celkovo 350 hodinami v teréne spolu s 70 hodín mala, ktoré mala Centrálna záchranná služba

11. Dezinfekcie v karanténnych zariadeniach, základných školách, detských ihriskách, sociálnych zariadeniach pre seniorov sme vykonali celkovo 390 hodín

Celkovo sme vykonali v šiestich okresoch 9485 hodín a spolu s nami Centrálna záchranná služba 1724 hodín. Takto naši dobrovoľníci chránia zdravie našich obyvateľov.