Zakúpené vybavenie vďaka dotácii od MIRRI SR

31.12.2020

V rámci zapojenia sa do dotačnej podpory od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa nám podarilo získať finančné prostriedky na nákup materiálno technického zabezpečenia a rôzne školenia.Postupne sem budeme pridávať fotky vybavenia, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť. 


Ďakujeme za podporu