Zdravotné cvičenie.

30.10.2021

Cez víkend sa konalo cvičenie so zdravotnou tématikou. Tri desiatky dobrovoľníkov si precvičilo znalosti z oblasti predlekárskej prvej pomoci na troch stanoviskách pod vedením skúsených lektorov. Stanoviská: 

- úrazový stav, 

-neúrazový stav, 

-autonehoda, KPR, AED.

Zúčastnili sa naši dobrovoľníci, ale aj dobrovoľníci z Centrálnej záchrannej služby. Figurantov nám robili členovia Slovenského Červeného kríža, územný spolok Bratislava-mesto za čo im ďakujeme Vykonávame veľké množstvo cvičení, lebo opakovanie je matka múdrosti. 

Zdravotnícky materiál máme vďaka podpore Nadácie SPP, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a od Trnavského samosprávneho kraja. 

Nehráme sa na pomáhanie. Pomáhame!!!