Zdravotný dozor

19.05.2024

Aktuálne naši členovia vykonávajú nezištne zdravotný dozor pre deti v Petržalka v Materské Centrum Budatko