Zmluva o spolupráci s MČ Petržalka.

10.11.2020

Uzavreli sme zmluvu o spolupráci s MČ Petržalka :) dali nám k dispozícii bezodplatne zatiaľ menší skladový priestor. Znova jedna z vecí, ktoré nám pomáhajú posúvať sa a napredovať. Toto je ovocie snahy a nasadenia našich dobrovoľníkov. Súčasne ukážka, ako dôležitú úlohu zohrávajú naši dobrovoľníci pri rôznych činnostiach , ktoré vykonávame. Civilná ochrana bola dlhodobo podceňovaná no znova sa ukazuje, že je to smer, ktorý je potrebné zachovať a podporovať.