Znova v Mikulčiciach ku pomoci.

03.07.2021

Dnes naši dobrovoľníci po dohode s miestnym krízovým riadením znova pomáhalo v obci Mikulčice v CZ. 

Dostali sme pridelené dva domy, kde sme pomáhali.V prvom sme čistili povalu od zostatkov sute.V druhom sme vykonali demolíciu murovaného domčeka ktorý sa nachádzal vo dvore rodinného domu a ktorému sa zlomil strop, pričom ohrozoval svojim pádom domácich.

Neskutočná pohostinnosť domácich bola aj dnes, kedy sa pristavovali ľudia a priniesli nám koláče, obed v podobe rezňov, či hamburger. 

Podpora dobrovoľníkov civilnej ochrany sa ukazuje čím ďalej tým viac ako potrebná súčasť dobrovoľníckych zborov nasadzovaných v prípade mimoriadnej udalosti.

Činnosti ktoré vykonávame sú aj v ďaka podpore ministerstiev.Aj toto sú činnosti civilnej ochrany obyvateľstva. 

Nehráme sa na pomáhanie. Pomáhame!!!