ZŠsMŠ Osuské ukážka prvej pomoci,

30.06.2020

Nakoľko sa postupne uvolňujú opatrenia naši dobrovoľníci sa vracajú k činnostiam ktoré vykonávame bežne. Jedná sa o vzdelávanie detí prvého a druhého stupňa. V tomto prípade sa jedná o ZŠsMŠ Osuské.a ukážku prvej pomoci, ktorá bola vykonaná s použitím figurín na KPR a zdravotného vybavenia, ktoré sme získali s podporou
Nadácia SPP

Ďakujeme za podporu