Dobrovoľná civilná ochrana 

Naša činnosť

Pomôžte nám prosím skvalitniť vzdelávanie detí v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Prosíme o podporu nášho projektu "Staň sa s BrumCOm záchranárom" v Participatívnom rozpočte Trnavskej župy. Aktivity pre deti a žiakov v okrese Senica realizujeme už viac ako 10 rokov a Vaše hlasovanie nám pomôže realizovať toto vzdelávanie ešte na vyššej...

Prinášame vám každomesačný výkaz činností našich dobrovoľníkov, ktoré sme vykonali na našom území. Tento krát za mesiac september.
Celkovo sme tento rok vykonali 373 činností v teréne, 17 626 hodín z toho v súvislosti s riešením ubytovania ľudí hľadajúcich dočasné útočisko 12 010 hodín.