Dobrovoľná civilná ochrana 

Naša činnosť

Vďaka podpore súkromných firiem sa nám darí neustále zlepšovať rozsah znalostí dobrovoľníkov a úroveň dobrovoľníckeho prostredia . Medzi tieto firmy s veľkým patrí aj spoločnosť Florian s r o, spoločnosť ktorá nás podporuje od začiatku nášej existencie. Dnes nám prišiel balík, sponzorský dar od tejto spoločnosti určený na podporu praktických...

Nedávno sa nám podarilo získať štedrú finančnú podporu od Nadácie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. vďaka ktorej sme za mega skvelých poadmienok nakúpili vybavenie od spoločnosti A-Z Stroj značky Makita. Prinášame fotografie nakúpeného vybavenia, z ktorého sa neskutočne tešíme.

Pravideľne o takomto čase zverejňujeme výkaz činností za obdovie posledného mesiaca. Činnosti, ktoré vykonávame nezištne v teréne.

Cez víkend sa konalo cvičenie so zdravotnou tématikou. Tri desiatky dobrovoľníkov si precvičilo znalosti z oblasti predlekárskej prvej pomoci na troch stanoviskách pod vedením skúsených lektorov. Stanoviská:

Naši dobrovoľníci a dobrovoľníci z Centrálnej záchrannej služby mali možnosť riešiť simulačné cvičenie udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO) vo Výcvikovom Centre Záchranárskych Psov v Rohožníku.

Prinášame vám výkaz činností v rámci územia SR za mesiac september. Sme radi, že činností troška ubudlo, aby si aj dobrovoľníci mohli oddýchnuť, predsa len, tento rok toho bolo nejako veľa.