Dobrovoľná civilná ochrana 

Naša činnosť

14.2.2023 v rámci spolupráce medzi Dobrovoľnou civilnou ochranou a Akadémiou Policajného zboru v Bratislave znova prebehli praktické ukážky študentom. Tento krát bolo zameranie na predlekársku prvú pomoc, KPR Heimlichov manéver, použitie AED, zastavenie masívneho krvácania a ďalšie činnosti.

Pomôžte nám prosím skvalitniť vzdelávanie detí v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Prosíme o podporu nášho projektu "Staň sa s BrumCOm záchranárom" v Participatívnom rozpočte Trnavskej župy. Aktivity pre deti a žiakov v okrese Senica realizujeme už viac ako 10 rokov a Vaše hlasovanie nám pomôže realizovať toto vzdelávanie ešte na vyššej...