Dobrovoľná civilná ochrana 

Naša činnosť

Nedávno sme uverejnili, že sa nám podarilo vyrobiť brožúrku, neskôr sme dali príspevok o ďalšom skvelom pokroku o pokračovaní vo forme skladaného letáčiku.

Predtým než sme sa vydali na bádateľskú expedíciu do Nitry sme ani len netušili ako veľmi prínosná bude návšteva úkrytov CO vo vlastníctve Mesta Nitra pre našu archivistiku.

Dnes pokračoval náš špecializovaný, akreditovaný zdravotný kurz pre našich dobrovoľníkov v teréne.

Vzdelávanie študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia v rámci predmetu Krízový manažment 1, odbor BS VS tentokrát zamerané na prácu s ručnou rádiostanicou.