Dobrovoľná civilná ochrana 

Naša činnosť

Naši členovia stále nezištne pomáhajú potravinovou humanitárnou pomocou osobám v núdzi.

Dnes naši členovia preškolili v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Vďaka dlhodobej spolupráci medzi našimi dobrovoľníkmi a Mestskou časťou Bratislava Petržalka sme získali finančnú podporu na nákup materiálu určeného do terénu primárne počas pátrania po nezvestných osobách.