Dobrovoľná civilná ochrana 

Naša činnosť

Rok 2021 sme ukončili so zatiaľ najväčším počtom nasadení našich dobrovoľníkov v teréne počas jedného roka od nášho založenia. JedPozrieme si trocha štatistiky Súčasne prosíme všetkých ľudí dobrého aby nás podporili 2% z daní, podklady sú priložené ako obrázok.

Vianoce

24.12.2021

Chceli by sme zaželať všetkým pokojné Vianočné sviatky v kruhu rodiny a blízkych, pevné zdravie a aby vás nešťastie obchádzalo vám želajú dobrovoľníci civilnej ochrany.

Dnes je medzinárodný deň dobrovoľníctva a my sme ho oslávili interným vzdelávaním. Dobrovoľník je niekto, kto nezištne pomáha aj napriek tomu, že niekedy sú tieto činnosti pre dobrovoľníka nepríjemné a občas sú ľudia nevďační, no aj tak to za to stojí. Dobrovoľníci sú moderní hrdinovia, moderní rytieri bez lesklej zbroje, no ako výzbroj majú...