Naša činnosť

Fotky a články z našej činnosti. Našu činnosť je možné nájsť aj na sociálnej sieti https://www.facebook.com/DZBCO/


Rok 2021 nám začal kvalitným nasadením. Dúfame, že ostatná časť roka bude pokojnejšia.
01.-31.01. Pomoc v odbernom mieste v Senici.
01.-20. Dezinfekcia a pomoc v zariadení pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom.
od 04.01. 31.01.2021
Nasadenie v nemocnici v Malackách.
06.01.
Dezinfekcia sociálnych zariadení v Petržalke - Mlynarovičova 23 a Vavilovova...

V našom odbernom mieste budú pôsobiť od štvrtka do konca týždňa každý deň pediater a teda bude možné robiť odber pre deti , ak potrebujete príďte k nám na Osuského 8 do Petržalky v čase pondelok- piatok 14:00-22:00 a cez víkend sobota nedeľa 12:00-20:00

V rámci zapojenia sa do dotačnej podpory od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa nám podarilo získať finančné prostriedky na nákup materiálno technického zabezpečenia a rôzne školenia.Postupne sem budeme pridávať fotky vybavenia, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť.

Dnes naši dobrovoľníci civilnej ochrany a dobrovoľníci z Centrálna záchranná služba odovzdali vianočné darčeky deťom z Domov na polceste a Zariadenie núdzového bývania - OZ Brána do života.

Tento víkend sa nesie v znamení vysokého nasadenia našich dobrovoľníkov vo viacerích oblastiach.