Naša činnosť

Fotky a články z našej činnosti. Našu činnosť je možné nájsť aj na sociálnej sieti https://www.facebook.com/DZBCO/


Prehľad činností našich dobrovoľníkov za mesiac január. Celkovo sa jedná o 44 činností, teda cca 1,5 činností denne

Blíži sa každoročné obdobie, kedy je možné darovať 2% z daní. Podporte dobrovoľníkov, ktorí reálne pomáhajú v teréne.

Rok 2021 sme ukončili so zatiaľ najväčším počtom nasadení našich dobrovoľníkov v teréne počas jedného roka od nášho založenia. JedPozrieme si trocha štatistiky Súčasne prosíme všetkých ľudí dobrého aby nás podporili 2% z daní, podklady sú priložené ako obrázok.

Vianoce

24.12.2021

Chceli by sme zaželať všetkým pokojné Vianočné sviatky v kruhu rodiny a blízkych, pevné zdravie a aby vás nešťastie obchádzalo vám želajú dobrovoľníci civilnej ochrany.

Dnes je medzinárodný deň dobrovoľníctva a my sme ho oslávili interným vzdelávaním. Dobrovoľník je niekto, kto nezištne pomáha aj napriek tomu, že niekedy sú tieto činnosti pre dobrovoľníka nepríjemné a občas sú ľudia nevďační, no aj tak to za to stojí. Dobrovoľníci sú moderní hrdinovia, moderní rytieri bez lesklej zbroje, no ako výzbroj majú...

Dnes naši dobrovoľníci vykonali vzdelávanie zamerané na udalosť s hromadným postihnutým osôb ( UHPO ) z pohľadu veliteľa, aby sa tak dobrovoľníci naučili, ako prebieha rozsiahli zásah, kam umiestniť vozidlá, kam zranených a podobne. Vďaka stavebnici sa dá simulovať každý scenár čo napomáha k vytváraniu reálnejších pohľadov na danú situáciu.