Naša činnosť

Fotky a články z našej činnosti. Našu činnosť je možné nájsť aj na sociálnej sieti https://www.facebook.com/DZBCO/


V piatok, 21.6.2024, sme sa zúčastnili Festivalu Učiaca sa Trnava, na ktorom sa predstavilo takmer päťdesiat vzdelávacích organizácií. Návštevníci si mohli vyskúšať rôzne edukačné a interaktívne aktivity, tvorivé dielne a experimenty.

⚠️16.6.2024 Ďalšie cvičenie s profesionálnymi hasičmi z Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Dúbravka

Na základe dlhoročnej spolupráce sme dnes vykonali ďalšiu odbornú a nezištnú dezinfekciu priestorov MŠ Lachova 31 v Petržalka.

⚠️16.6.2024 Cvičenie s profesionálnymi hasičmi Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj konkrétne zo stanice v Petržalka

Chcete sa stať súčasťou tímu, ktorý pomáha na mieste mimoriadnych udalostí?

Evakuácia ZŠ

12.06.2024

Dnes v rámci taktického cvičenia Evakuácie v ZŠ Karola Strmeňa v Palárikove ktoré mali Dobrovoľný hasičský zbor Palárikovo a Hasičský a záchranný zbor sme robili pre deti ukážky prvej pomoci, prezentáciu činnosti, kde sa dozvedeli niečo o našom vybavení - set na zlaňovanie, buzolu, uzly, magnety a mnoho iného v DK Obec Palárikovo.