Naša činnosť

Fotky a články z našej činnosti. Našu činnosť je možné nájsť aj na sociálnej sieti https://www.facebook.com/DZBCO/


Podarilo sa nám získať zasa čo to z vybavenia zachraňujúceho životy. Vďaka podpore Nadácia SPP ktorá nám darovala 5000eur sme nakúpili 3ks AED a 185 respirátorov s výdychovím ventilom. Vďaka podpore dokážeme našich dobrovoľníkov vybaviť zariadením ktoré zachraňuje životy, aby sme tak vedeli lepšie pomáhať našim obyvateľom.

Pri našich činnostiach sa dostávame do rôznych situácii. Z toho dôvodu je nutné, aby každý kto sa k nám k dobrovoľníkom pridá prešiel základným systémom vzdelania. Toto vzdelanie pozostáva z niekoľko cvičení v úrovni LEVEL 1 ako to u nás voláme. Pri tejto úrovni každý prejde postupne cvičeniami zameranými na :

Zasa jeden víkend v znamení nasadenia. Prinášame sumár činností, v tvare : poradové číslo činnosti počítané o začiatku roka, dátum a činnosť:

👉 Iniciatíva Kto pomôže Slovensku nás materiálne podporila a darovala nám na zvládanie našich dobrovoľníckych a nezištných činností 15ks ochranných oblekov, 16 krabíc rukavíc a 3 5L balenia dezinfikcie na ruky.

Rok 2021 nám začal kvalitným nasadením. Dúfame, že ostatná časť roka bude pokojnejšia.
01.-31.01. Pomoc v odbernom mieste v Senici.
01.-20. Dezinfekcia a pomoc v zariadení pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom.
od 04.01. 31.01.2021
Nasadenie v nemocnici v Malackách.
06.01.
Dezinfekcia sociálnych zariadení v Petržalke - Mlynarovičova 23 a Vavilovova...

V našom odbernom mieste budú pôsobiť od štvrtka do konca týždňa každý deň pediater a teda bude možné robiť odber pre deti , ak potrebujete príďte k nám na Osuského 8 do Petržalky v čase pondelok- piatok 14:00-22:00 a cez víkend sobota nedeľa 12:00-20:00