Dezinfekcia v Bratislave.

20.04.2020

Dnes mali naši dobrovoľníci v Bratislave plné ruky práce.
Dezinfekcia vstupných priestorov za použitia motorového rosiča + ručný postrekovač, použitie generátora ozónu v kancelárskych priestoroch:
Základná škola na Železničiarskej ulici Vrakuňa
Základná škola na Žitavskej ulici Vrakuňa
Základná škola na Rajčianskej ulici Vrakuňa

Následne sa dobrovoľníci presunuli do mestskej časti Petržalka:
Sociálna výdajňa Rovnianková 12
Denné centrum na Osuského 3
Denné centrum na Medveďovej 21

Vďaka týmto činnostiam chránime aj vaše zdravie.