Green Foundation

06.04.2022

Spolupráca medzi organizáciami aj rôzneho charakteru je kľúčom k úspechu našej snahy, zlepšiť dobrovoľnícke prostredie na našom území a vykonávať reálne činnosti, ktoré majú zmysel. Preto sme uzavreli memorandum o spolupráci s nadáciou Green Foundation. Veríme, že prepájanie organizácii rôzneho charakteru a zamerania obohacuje našu spoločnosť a poukazuje na dôležitosť dobrovoľníctva, či vzájomnej pomoci medzi organizáciami.