Pozvanie na jednanie ku okrúhlemu stolu

01.12.2021

PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA NA OBRANU ŠTÁTU

Nedávno bola schválená koncepcia zameraná na prípravu obyvateľstva na obranu štátu ( nižšie pripájam aj link ), nejako to utieklo pozornosti verejnosti

V rámci nášho dobrého mena a činností v teréne sme dostali pozvánku k on-line okrúhlemu stolu, témou bolo "Zapojenie neštátnych aktérov do prípravy obyvateľstva na obranu štátu". 

Stretnutie sa uskutočnilo včera doobeda, zúčastnilo sa množstvo zástupcov organizácii ako Zväzu vojakov v zálohe, Legis Telum, Rada mládeže Slovenska, skauti, STRATPOL, MO SR a mnoho ďalších. Účel stretnutia bolo začať túto koncepciu rozbiehať, aby vďaka zapojeniu organizácii sa stala koncepcia dynamickejšou. Pričom zapojené organizácie každá svojím dielom majú potenciál na aplikáciu koncepcie a jej rozvoj.

Takáto možnosť je pre nás veľkou príležitosťou, ako obnoviť civilnú ochranu obyvateľstva a povedomie o nej, s čím súvisí aj zvyšovanie povedomia obyvateľov o obrane štátu.

https://spravy.pravda.sk/.../607292-vlada-schvalila.../

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/492

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-14