Zhodnotenie roka 2023

31.12.2023

Zhodnotenie roka 2023 je dôležitým krokom pre každú organizáciu, ktorá sa snaží hodnotiť svoj úspech, identifikovať oblasti na zlepšenie a plánovať budúce kroky.

Nižšie sú k dispozícii štatistické údaje, ktoré ukazujú prínos našej organizácie pre spoločnosť.

Počas roka 2023:

sme vykonali celkovo 378 nasadení v teréne

odpracovali sme celkovo rekordných 50 485 hodín v teréne

naši dobrovoľníci získali celkovo 5 prestížnych ocenení na krajskej úrovni, národnej úrovni či z rúk štátnych inštitúcii, súčasne sme mali česť sami oceňovať v Bratislavskom kraji účasťou v hodnotiacej komisii oceňovania Srdce na dlani

podarilo sa nám výrazne zlepšiť materiálno technické zabezpečenie, aby sme mohli kvalitnejšie pomáhať

vyhrali sme prvé miesto v prvej zdravotnej súťaži, na ktorej sme sa zúčasntili

pripravili sme na spustenie unikátne školiace stredisko, ktoré sa 11.1.2024 otvorí v Trenčíne

podarilo sa nám registrovať piate AED v systéme, aby sme mohli prispieť k záchrane života

podarilo sa nám získať akreditáciu na kurzy prvej pomoci

podarilo sa nám zlepšiť vozový park, v čom budeme budúci rok výrazne pokračovať

zorganizovali sme Sympózium dobrovoľných záchranárov, aby sme zlepšili úroveň vzdelanosti a prepájania organizácii.


Rok 2023 bol náročný, no naši dobrovoľníci sa výziev neboja.

Naše napredovanie a pomoc ktorú poskytujeme dokážeme zabezpečovať hlavne vďaka podpore ľudí a spoločností dobrého , vďaka 2% z daní, či rôznych grantových možností.

Veríme, že vyššie čísla ukazujú rozsah našich činností a že nás budete aktívne podporovať aj v budúcom roku.

Ďakujeme, sme tu pre vás.

Prajeme všetko dobré do nového roka a opatrne pri používaní pyrotechniky.